ЗМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

ЈАРОСЛАВ КУЋЕНИЧ, дипл. правник из Селенче
Tелефон: 021/770-075, лок 134
Факс 021/770-330
e-mail: jaroslav.kucenic@bac.rs