ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Дана 10.10.2019. године расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима и ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2019/2020 години.

Пријаве и конкурсна документација се подноси у Општинској управи Бач, пријемна канцеларија или у месним канцеларијама у Вајској, Селенчи, Бођанима, Плавни и Бачком Новом Селу у времену од 07-15 часова.

Рок за пријаву на Конкурс је од 10.  до  31. октобра 2019. године.

Одлуку о додели стипендија донеће Комисија у року од највише 30 дана од дана затврања Конкурса.

 

Конкурсна документација

 

 

СТИПЕНДИЈЕ