ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Општина Бач, обавештава све представнике Удуржења грађана, да је Јавни конкурс  за суфинансирање/финансирање програма удружења у области заштите животне средине у 2020. години, а који је на сајту Општине Бач објављен 16.03.2020. продужен. 
Нови рок за предају апликација је 15.04.2020. до 15:00 часова. У свим осталим деловима текста, Јавни конкурс остаје исти.