ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Општина Бач, обавештава све представнике Удуржења грађана, да је Јавни конкурс  за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у области културе у 2020. години, а који је на сајту Општине Бач објављен 16.03.2020. продужен. 
Нови рок за предају апликација је 15.04.2020. до 15:00 часова. У свим осталим деловима текста, Јавни конкурс остаје исти.