ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ
Директор: Миле Малишић
Адреса: Маршала Тита бр. 73, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6070 470
Ε-mail: mile.malisic@jkptvrdjava.bac.rs
Сајт:  www.jkptvrdjava.bac.rs
 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "БАЧКА ТВРЂАВА" БАЧ
Директор:  Горан Чалић
Адреса:  Вука Караџића бб, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6070-445
Сајт:  www.sportskahala.bac.rs
Ε-mail: sportskahalabac@abakusbp.net

 

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ“
Директор: Зоран Атанасковић
Адреса:  Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6070-251
Ε-mail: czsr_bac@open.telekom.rs
Ε-mail: czsr_bac@neobee.net

 
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ“
Директор: Дарко Војновић
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6072-222
Ε-mail: turizambac@gmail.com
Сајт:  www.turizam.bac.rs

 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ
Директор: Мирослава Паравина
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6070-777
Ε-mail:  bibliotekabac@gmail.com

 
ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
Директор: др Жељко Меселџија
Адреса:  Бачка бр. 2, 21420 Бач
Телефон: +381 021 6070-037
Ε-mail: dzbac@abakusbp.net
Сајт:  www.dz.bac.rs